دریا بهر آرامش از ساحل گریزان شد...

  • ۱۷:۳۸
 
  • (*post_visits*
پروردگارا تو را سپاس که از میان هنرها وجودم را به هنر معلم بودن آراستی!
Designed By Erfan Powered by Bayan