کتابخانه

  • ۰۹:۳۵

 وقتی کتابهای کتابخانه را از ساختمان سرایداری که خروارها خاک روی آنها جمع شده بود به ساختمان اصلی منتقل کردیم، فکر نمی کردم کتابهامون این قدر مشتری پیدا کنند. خوشحالم که دیروز تقریبا همه بچه ها کتاب امانت گرفتند. 


  • (*post_visits*
پروردگارا تو را سپاس که از میان هنرها وجودم را به هنر معلم بودن آراستی!
Designed By Erfan Powered by Bayan