نوزدهم مهر

  • ۲۰:۱۲

نوزدهم مهر

امروز جشن عاطفه ها برگزار کردیم صندوقی که مربی پرورشی درست کرده بود سوراخ بود و پول‌هاش ریخت.

جلسه راهیان نور برای مناطق جنگی استان خودمان با سپاه داشتیم این اردو برای شاگردان دهم که درس آمادگی دارند، برگزار میشه مدرسه ما با وجود اینکه پایه دهم نداره مجبورمون کردن پایه یازدهم ببریم.

 این اردو اجباریه سقف تعیین کردند و باید تعدادی که میگن را مجبور کنیم برن اردو و البته هر جور شده رضایت والدین را هم بگیریم. هزینه اردو بیست تومان هست.

هنوز موفق نشدم پرینتر بگیرم مسئول خدمات مقاومت میکنه درخواست را دادم رئیس اداره...

  کارشکنی مدیر ابتدایی و معاونش وضعیت را برام دشوار کرده.

امشب نوزده مهر بعد از نماز عشا چه سردردی گرفتم  همش به خاطر اتفاقات امروز بود. این حال و احوال نباید فراموش بشه.

  • (*post_visits*
پروردگارا تو را سپاس که از میان هنرها وجودم را به هنر معلم بودن آراستی!
Designed By Erfan Powered by Bayan