هفتم مهر 96

  • ۱۹:۰۰

۷مھر ۹۶

روز سه شنبه مدیر دبستان سرایدار را صدا زد که یکی از کامپیوترهای  آی تی را ببره کلاس یکی از همکاران ابتدایی

اتفاقی شنیدم.

 بهش گفتم بهتر شاگردا را بیارن آی تی

 آخه آی تی متعلق به دبیرستانه

 گفت: آی تی کثیفه

 به مستخدم گفتم برو تمیز کن

مدیر فورا دو تا از پسرهای دبستان را صدا کرد تمیز کنند

 تعجب کردم تا امروز ندیدم به مستخدم کاری بدن، مستخدم هر دو مدرسه یه نفره

 یه روز خواهرم اومد بهم سر بزنه میگه مستخدم مثل همیشه نیست چرا؟ بهش چیزی گفتی؟

 گفتم نه فقط میگم تمیزی کن دست به سیاه و سفید نمیزنه آبدار خانه چرک برداشته

 گفت: مدیرای قبلی بهش کار ندادن تو هم نده گناه داره یه کلیه نداره پیرمرده

 اونوقت من ماه به ماه کلاس به کلاس برم پول نظافت بگیرم که این کار نکنه

  • (*post_visits*
پروردگارا تو را سپاس که از میان هنرها وجودم را به هنر معلم بودن آراستی!
Designed By Erfan Powered by Bayan