یکم مهر 96

  • ۱۹:۳۸

یکم مهر 96

صبح زود بیدار شدم کمی استرس داشتم اولین روز مدیریت با حضور بچه ها

 شیرینی و شکلاتی که دیروز عصر گرفتم با جا اسفندی،  ذغال، ماژیک و کاغذ و ... همه را گذاشتم داخل ماشین...

هنوز مربی پرورشی نفرستادند.

 یادم نبود محرمه نباید شیرینی میخریدم ولی سفارش مدیر دبستان بود.

هر چه خریدم از جیب بوده و فاکتور گرفتم، مدارس بودجه ندارند.

وقتی رسیدم، دبیرستان پسرانه همسایه و دبستان سر صف بودند وسایل را گذاشتم تو دفتر

یک میز گذاشتم بیرون و پرچم و قران ... مدیر دبستان ذغال را روشن کرد و اسپند دود انداخت بعد از قرائت قرآن و سرود ملی و دعا از زیر قرآن رد شدند و پذیرایی

فقط معلمای ریاضی آمدند یکیشون که سر برنامه ناراحت بود، با حرفهاش اوقاتم را تلخ کرد. و اینگونه روز اول را تلخ شروع کردم.

 بوی دود اسپند به لباسم مونده بود...

  • (*post_visits*
پروردگارا تو را سپاس که از میان هنرها وجودم را به هنر معلم بودن آراستی!
Designed By Erfan Powered by Bayan