دوباره می نویسم

  • ۲۰:۱۳

سلام

دوباره شروع کردن سخته، اگر وقت کنم گاهی میام می نویسم و «گاه نوشته های من » را احیا می کنم.

خیلی وقته زندگی جدیدی را شروع کردم. یه همسفر خوب، یه مرد مهربون به اسم یوسف سر راهم قرارگرفت و با هم همسفر شدیم.

داستان آشنایی مون را اینجا می نویسم.

  • ۶۵
Designed By Erfan Powered by Bayan